Referencie

TIRS s.r.o. Trenčín
Facility s.r.o. Trenčín
Novadach s.r.o. Bratislava
Hudobné centrum Bratislava
PCA TRADE s.r.o. Bratislava
DSS Trenčianske Teplice
Novaglass s.r.o. Bratislava
EUROPLAC spol. s r.o. Topoľčany
Kúpele Sliač a Kováčová
AUTO TEAM Banská Bystrica
HBS – Marián Holý , Bánovce nad Bebravou
HZ PKF spol. s r.o. Prievidza
Softec spol. s r.o. Bratislava, pobočka Prievidza
HZ Prievidza
Sofa spol. s r.o. Prievidza
Kúpele Bojnice
Poľnobanka a.s. Bratislava , pobočka Prievidza